Reanimatie en gebruik AED

U bevindt zich hier: Home » Reanimatie en gebruik aed

In Nederland krijgen 300 mensen per week een hartinfarct buiten het ziekenhuis, waarbij ze moeten worden gereanimeerd. De overlevingskans is ongeveer 10-15%. Hoe eerder je begint met reanimeren, hoe hoger de overlevingskans.

BLS (Basic Life Support) oftewel reanimeren kan iedereen leren. In een training van drie uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met deze vaardigheden kunt u de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.
De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer met een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans te overleven.

Aansluitend leert u hoe te handelen wanneer een slachtoffer bewusteloos is en wat te doen bij verslikking.

Onze instructeurs kunnen ook een avond bij u thuis of bij uw vereniging verzorgen.