Financiële- en ANBIgegevens

U bevindt zich hier: Home » Financiele en anbigegevens

De afdeling EHBO Havelte is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40048716.

Het RSIN van de afdeling is 816401731.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  • andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

De wijze van verwerving van inkomsten

De afdeling vraagt contributie aan leden en een bijdrage in de kosten voor het geven

               
Inkomsten       Uitgaven      
               
Omschrijving Begroting Werkelijke Begroting Omschrijving Begroting Werkeleijke Begroting
  2020 inkomsten 2021   2020 uitgaven 2021
    2020       2020  
               
Beginsaldo 11926,30 11926,30 11402,17 Reiskostenvergoeding 75 0 75
Contributie 4000 3960 4000 Kader 2000 1003,12 2000
Cursus 1000 0 1000 Lotus 150 21,78 150
Kinder EHBO 250 0 250 Veldkei huur Accommodatie 1000 51,20 1000
opleiding/herhalingAED 2000 967,50 2000 Advertentiekosten 100 15 100
Subsidies 765 765 765 Representatiekosten 100 217,80 250
Donaties 0 0 0 Bestuurskosten 275 94,35 250
Rente 1 0,95 1 Contributie en abonnementen 150 16 100
sportletsel 0 0 300 Oranje Kruis 1500 660,80 1500
        Koninklijke EHBO 750 556,92 750
        Verzekering 110 104,06 110
        Kantoorartikelen 100 153,67 200
        Materialen 500 529,78 500
        Postzegels 75 0 75
        Bankkosten 180 179,15 180
        Overige kosten/Onvoorzien 1000 1950 1000
        laptop 500 528,95  
               
               
Totaal 8016 5693,45 8316 Totaal 8565 6082,58 8240
               
        Saldo Bank 1300 1329,25 1470,92
        Saldo Kas 0 0  
        Saldo Spaarrekening 10077,3 10072,92 10073,91
               
Totalen 19942,3 17619,75 19718,17 Totalen 19942,3 17484,75 19718,17
               
               
resultaat 2020 11926,3 11402,17 524,13