Aanvragen EHBO'ers

AANVRAAG HULPVERLENING BIJ EVENEMENTEN

Jaarlijks ontvangen wij vele aanvragen voor hulpverlening. Wij verzoeken u daarom op tijd contact met ons op te nemen.

De aanvraag dient uiterlijk 6 weken van te voren bij ons binnen te zijn via het bijgevoegde aanvraagformulier. Of zie hiervoor het formulier op onze website.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op om af te spreken wanneer u bericht van ons krijgt, of wij onze EHBO’ers kunnen inzetten. Vaak staat de datum van een evenement al vroeg vast maar wordt er vergeten om de EHBO te regelen.

Wij zijn afhankelijk van onze vrijwilligers en er gaat wel wat tijd overheen voordat we iedereen benaderd hebben. Geef daarom onze vrijwilligers de tijd om een evenement in te plannen in hun agenda.

Wij hebben al een aantal jaren ervaring met evenementen. Al onze EHBO’ers zijn volledig opgeleid. De vrijwilligers zijn herkenbaar gekleed en voorzien van de benodigde materialen.

 

De kosten

Wij vragen een vergoeding voor onze hulpverlening. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de vrijwilliger en de vereniging.

Voor dit bedrag krijgt u de benodigde EHBO’ers inclusief aller materialen en hulpmiddelen. Voor de EHBO geldt een minimum van twee personen per dienst. Het aantal in te zetten EHBO’ers word na een risicobepaling door de EHBO vereniging bepaald.

 Vanaf 1 januari 2016 zijn de kosten:

 • Per dagdeel voor 2 EHBO’ers € 35,=,
 • Voor iedere volgende 2 EHBO’ers € 17,50,= per dagdeel,
 • Na 24.00 uur zijn de kosten per uur voor 2 EHBO’ers € 12,50 extra.
 • Zijn er meerdere aed's nodig, dan zijn de kosten € 25,= per aed dit is afhankelijk van het evenement en het aantal bezoekers.

 

Wat vragen wij verder

Wij vragen u onze vrijwilligers te voorzien van consumpties en indien nodig van een lunch en/of warme maaltijd of een snack. Kijk voor verdere afspraken onze website onder evenementen -> operationele inzet.

Aanvragen voor EHBO’ers bij evenementen kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen en versturen.
Wat van belang is bij uw aanvraag is onder andere:

 • Wie is de organisator (vereniging, stichting, bedrijf, enz) van het evenement?
 • Wie is de contactpersoon binnen de organisatie en hoe is deze persoon bereikbaar?
 • Wie is de contactpersoon of wat is het meldpunt tijdens het evenement?
 • Waar is het evenement (exacte locatie of gebied (kaart)?
 • Wat is het tijstip van aanvang en einde? (verwacht u uitloop?)
 • Soort evenement (activiteit)?
 • Hoeveel deelnemers en bezoekers verwacht u?


Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons schriftelijk worden bevestigd. Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door onze vereniging

Social Media