Evenementen

--> Foto's van evenementen zijn te vinden op de facebookpagina van de EHBO Havelte 

AANVRAGEN EHBO’ers

Aanvragen voor EHBO’ers bij evenementen kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen en versturen.
Wat van belang is bij uw aanvraag is onder andere:

 • Wie is de organisator (vereniging, stichting, bedrijf, enz) van het evenement?
 • Wie is de contactpersoon binnen de organisatie en hoe is deze persoon bereikbaar?
 • Wie is de contactpersoon of wat is het meldpunt tijdens het evenement?
 • Waar is het evenement (exacte locatie of gebied (kaart)?
 • Wat is het tijstip van aanvang en einde? (verwacht u uitloop?)
 • Soort evenement (activiteit)?
 • Hoeveel deelnemers en bezoekers verwacht u?


Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons schriftelijk worden bevestigd. Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door onze vereniging

OPERATIONELE INZET

Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de volgende punten:

 • De ehbo’ers dienen op een goed toegankelijk en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
 • Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de ehbo’ers te kunnen beschikken over een rustige, (overdekte) behandelplaats.
 • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 • Voor vervoer van lichte kwetsuren ter beoordeling aan de EHBO naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn
 • Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging van de dienstdoende ehbo’ers

Social Media